Lokaler och tillgänglighet

Aktivitetshuset ligger inom Södermalms stadsdel.

Tillgänglighet

Finns angöringsplats för taxi eller färdtjänstfordon nära entrén?
Ja, vid huvudentrén.

Finns parkering för rörelsehindrade nära entrén?
Nej. Inte i direktanslutning till entrén, dock finns det längs Maria trappgränd.

Om det är nivåskillnad i entrén – finns det ramp eller hiss?
Det finns hiss. Dörrtrösklar är sänkta eller borttagna. Dock inte till städförråden.

Finns det dörröppnare? Är tryckplattan för öppning rätt placerad?
Nej, ingen lösning har varit praktisk möjligt med dörren. Undersökning pågår.
Nej, ingen tryckplatta finns, då det inte finns en dörröppnare.

Finns skyltad information utanför och i lokalen?
Ja, en skylt finns och husets nummer.

Är informationen tydligt placerad och i rätt höjd?
Den viktigaste information är bra och sitter i rätt höjd. Förbättringar sker regelbundet.

Är informationen tillräckligt tydlig eller lättläst?
Utifrån dagens deltagare så är den tydlig och lättläst.

Är informationen kompletterad med tydliga symboler/bilder som gör det lättare för besökare att förstå och hitta?
Ja det finns text och bild till samtlig utrymmen. Dock inte vid informationstavla vid hiss.

Är belysning vid och i entré tillräcklig och inte bländande? Är belysningen i lokalen/lokalerna tillräcklig och inte bländande?
Belysningen är tillfredsställande efter mindre renoveringar. Saknar du belysning/blir bländad meddela medarbetare.

Finns det tillgänglig och användbar hiss mellan våningsplanen i byggnaden?
Ja, till samtliga verkstäder finns det hiss. Undantag är liten del av keramikverkstaden.

Är trappor kontrastmarkerade?
Arbete pågår.

Finns det ledstänger på båda sidor i trappor?
Ja.

Är det tröskelfritt i lokalerna och utan nivåskillnader?
Ja, dock är vissa trösklar lite för höga. Finns stora nivåskillnader på plan -1.

Finns det RWC? Toaletter som är tillgängliga för personer som använder rullstol?
Det finns två RWC. Dessa är byggda i samband med renoveringar på 80-talet. De uppfyller inte dagens rekommendationer/regler.

Är nödutgångarna tillgängliga och användbara för personer som använder rullstol?
Ja, från entreplanet och plan-2 kan man komma ut via bakdörr och entré. På plan -1 finns det endast trappor som nödutgång.

Finns det hörslingor, fasta eller bärbara?
Nej, det finns inga slingor.

 

Förslag till förändringar från tillgänglighetsgruppen sommaren 2013:

”Lokalerna är alldeles för trånga och oframkomliga med trappor för personer med fysisk funktionsnedsättning och är olämpliga för verksamhet som kräver tillgänglighet. Förslagsvis bör planlösningen internt göras om helt och hållet för att resultera i öppnare ytor, inga nivåskillnader och ökad tillgänglighet.”

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments