Lokaler och tillgänglighet

Aktivitetshuset ligger inom Södermalms stadsdel. Det går att låna rum när verksamheten inte använder det rum som du önskar låna.
För att låna eller hyra del av Aktivitetshusets när det är verksamhet i huset måste du tillhöra eller bedriva verksamhet för målgruppen. När det inte bedrivs verksamhet i huset så kan du hyra del av Aktivitethuset även om du inte tillhör eller bedriver verksamhet får målgruppen.

För att boka besöksrum, musikrummet, eller hälsorummet så kan du kontakta receptionen på Aktivitetshuset, ringa 08-508 400 17 eller be din stödperson boka rummet för dig. Ange alltid bokningsnamnet på rummet.

Vill du boka hela Aktivitetshuset eller verkstäder så kontaktar du Aktivitetshusets chef.

Beskrivning av samtalsrummen

Besöksrum, entré

Besöksrummet ligger på entreplan på Aktivitetshuset. Det finns fyra svarta fåtöljer och fyra pallar att sitta på. I rummet finns det trådlöst nätverk som besökare och medarbetare kan koppla upp sig mot. I rummet finns det även skönlitteratur. Det går att låna bärbar dator på Aktivitetshuset.

Rummets bokningsnamn är: Rum SD12 Aktivitetshuset besöksrum entré

Besöksrum, plan -1

Besöksrummet ligger på plan -1 på Aktivitetshuset. Det finns fyra svarta fåtöljer och fyra stolar att sitta på. I rummet finns det trådlöst nätverk som besökare och medarbetare kan koppla upp sig mot. Det går att låna bärbar dator på Aktivitetshuset.

Rummets bokningsnamn är: Rum SD12 Aktivitetshuset besöksrum plan 1

Musikrummet

Musikrummet går att använda som ett besöksrum. Musikrummet ligger på plan -1 på Aktivitetshuset. Det finns sex stolar att sitta på. I rummet finns det trådlöst nätverk som besökare och medarbetare kan koppla upp sig mot. Rummet har utrustning för olika instrument. Det går att låna bärbar dator på Aktivitetshuset.

Rummets bokningsnamn är: Rum SD12 Aktiviteshuset Musikrummet

Hälsorummet

Hälsorummet går att använda som ett besöksrum. Hälsorummet ligger på entreplan på Aktivitetshuset. Det finns plats får cirka 20 personer. I rummet finns det trådlöst nätverk som besökare och medarbetare kan koppla upp sig mot. Rummet har hälsoutrustning. Det går att låna bärbar dator på Aktivitetshuset.

Rummets bokningsnamn är: Rum SD12 Aktiviteshuset Hälsorummet

 

Lokalernas tillgänglighet

Aktivitetshuset lokaler är från 1800-talet. Därav kan en del av lokalerna inte anpassas fullt ut. Aktivitetshuset kommer i framtiden att flytta. Aktivitetshuset arbetar ständigt med förbättringar, så har du förslag om förändringar för att öka tillgängligheten så är du välkommen att kontakta verksamhetschefen.

Finns angöringsplats för taxi eller färdtjänstfordon nära entrén?
Ja, vid huvudentrén.

Finns parkering för rörelsehindrade nära entrén?
Nej. Inte i direktanslutning till entrén, dock finns det längs Maria trappgränd.

Om det är nivåskillnad i entrén – finns det ramp eller hiss?
Det finns hiss. Dörrtrösklar är sänkta eller borttagna. Dock inte till städförråden.

Finns det dörröppnare? Är tryckplattan för öppning rätt placerad?
Nej, ingen lösning har varit praktisk möjligt med dörren. Undersökning pågår.
Nej, ingen tryckplatta finns, då det inte finns en dörröppnare.

Finns skyltad information utanför och i lokalen?
Ja, en skylt finns och husets nummer.

Är informationen tydligt placerad och i rätt höjd?
Den viktigaste information är bra och sitter i rätt höjd. Förbättringar sker regelbundet.

Är informationen tillräckligt tydlig eller lättläst?
Utifrån dagens deltagare så är den tydlig och lättläst.

Är informationen kompletterad med tydliga symboler/bilder som gör det lättare för besökare att förstå och hitta?
Ja det finns text och bild till samtlig utrymmen. Dock inte vid informationstavla vid hiss.

Är belysning vid och i entré tillräcklig och inte bländande? Är belysningen i lokalen/lokalerna tillräcklig och inte bländande?
Belysningen är tillfredsställande efter mindre renoveringar. Saknar du belysning/blir bländad meddela medarbetare.

Finns det tillgänglig och användbar hiss mellan våningsplanen i byggnaden?
Ja, till samtliga verkstäder finns det hiss. Undantag är keramik- och glasfusingugn.

Är trappor kontrastmarkerade?
Ja, arbetet pågår.

Finns det ledstänger på båda sidor i trappor?
Ja, både för barn och vuxna.

Är det tröskelfritt i lokalerna och utan nivåskillnader?
Ja, dock vissa lite för höga trösklar men för det mesta plant. Dock stora nivåskillnader på ett plan p.g.a. trappor på ca 55 cm.

Finns det toaletter som är tillgängliga för personer som använder rullstol, s k RWC?
Det finns två RWC. Dessa är byggda i samband med renoveringar på 80-talet. De uppfyller inte dagens rekommendationer/regler.
Mindre förbättringar pågår där det är möjlig.

Är nödutgångarna tillgängliga och användbara för personer som använder rullstol?
Ja, från entreplanet och -2 kan man komma ut en väg. -1 finns det endast trappor som nödutgång. Draglakan finns vid behov.

Finns det hörslingor, fasta eller bärbara?
Nej, det finns inga slingor.

Finns någon ansvarig och utbildad som ser till att hjälpmedlen fungerar?
Ja, Katarina Dahlin är ansvarig utifrån behov som finns.

Förslag till förändringar från tillgänglighetsgruppen sommaren 2013:

”Lokalerna är alldeles för trånga och oframkomliga med trappor för personer med fysisk funktionsnedsättning och är olämpliga för verksamhet som kräver tillgänglighet. Förslagsvis bör planlösningen internt göras om helt och hållet för att resultera i öppnare ytor, inga nivåskillnader och ökad tillgänglighet.”

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments