Information

 

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa, funktionsskillnad och/eller långvarigt försörjningsstödshinder. Du kan delta i både den öppna och i den biståndsbedömda sysselsättningsverksamhet.

Informationsfolder om Aktivitetshuset.

Folder 2018

Verksamheter

Biståndsbedömd sysselsättningsverksamhet

För att delta i den biståndsbedömda verksamheten behöver du ett biståndsbeslut från din stadsdel eller din hemkommun. Den biståndsbedömda sysselsättningen ingår i valfrihetssystemet (LOV) i Stockholms stad.

Om du får ett avslag eller färre pass i veckan än du ansöker om, har du rätt att överklaga. Socialtjänsten är skyldig att informera hur du ska göra och även vid behov hjälpa dig.

Kontaktperson

Varje deltagare inom den biståndsbedömda verksamheten får en kontaktperson som samordnar din sysselsättning och bokar tider för uppföljning med mera. Om du har synpunkter på innehållet i din genomförandeplan eller vill ändra något är det kontaktpersonen du ska prata med i första hand.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen är en planering av din sysselsättning och vilka mål som du vill uppnå med sysselsättningen.

Kostnader i den biståndsbedömda verksamheten

I den biståndsbedömda sysselsättningen betalar du för material till självkostnadspris. På gympassen och spinningpassen betalar du en avgift på 20 kronor per tillfälle.

OBS! Priserna kan komma att ändras under pågående termin.

Öppen sysselsättningsverksamhet

Den öppna verksamheten kräver ingen biståndsbedömning.
Verksamheten är öppen torsdag 09.00 – 16.00, fredag 09.00 – 15.00.

Du kan komma hit och fika, äta lunch, umgås och/eller delta i de öppna aktiviteterna. Om du är intresserad av att börja på den öppna verksamhet är du välkommen att ringa receptionen på telefonnummer 08-508 400 17 för att boka en tid för nybesök.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments