Information

 

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa, missbruk, funktionsnedsättning och/eller långvarigt försörjningsstödshinder. Du kan delta i vår öppna och biståndsbedömda sysselsättningsverksamhet.

För att delta i den biståndsbedömda verksamheten behöver du ett biståndsbeslut från din stadsdel eller hemkommun. Den biståndsbedömda sysselsättningen ingår i valfrihetssystemet (LOV) i Stockholms stad.

Informationsfolder om Aktivitetshuset.

Aktivitetshusets informationsfolder 2017

 

Verksamheter

Biståndsbedömd sysselsättningsverksamhet

För den biståndsbedömda sysselsättningsverksamheten krävs det en beställning från en beställare (socialtjänsten). För att få ett beslut måste du genomgå en biståndsbedömning som en socialsekreterare genomför i din hemkommun eller stadsdelsförvaltning. Passen är cirka tre timmar. En medarbetare finns alltid med och stödjer i arbetet.

Om du får ett avslag eller färre pass i veckan än du ansöker om, har du rätt att överklaga. Socialtjänsten är skyldig att informera hur du ska göra och även vid behov hjälpa dig.

Kostnader för den biståndsbedömda verksamheten

Material du använder betalar du självkostnadspris för. Väljer du ett träningspass på Eriksdalsbadet tillkommer en kostnad på 20kr per gång. För kaffe, te, mat, frukt och snacks betalar du ett självkostnadspris. Om tillverkning sker för försäljning behöver du inte betala någon materialkostnad.

OBS! Priserna kan komma att ändras under pågående termin.

Öppen sysselsättningsverksamhet

Den öppna verksamheten kräver ingen biståndsbedömning.
Verksamheten är öppen torsdag 09.00 – 16.00, fredag 09.00  - 15.00.
Du kan komma hit och fika samt äta medhavd lunch. Du kan också komma hit och umgås och/eller delta i de personalledda öppna passen. För kaffe, te, mat, frukt och snacks betalar du ett självkostnadspris.

Kontaktperson

Varje deltagare inom den biståndsbedömda verksamheten tilldelas en kontaktperson som samordnar din sysselsättning och bokar tider för uppföljning med mera. Om du har synpunkter på innehållet i din genomförandeplan eller vill ändra något är det kontaktpersonen du ska kontakta i första hand.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen är en planering av din sysselsättning och vilka mål som du vill uppnå med sysselsättningen. Aktivitetshuset använder arbetssättet SMARTA-mål.

Det står för, SpecifiktMätbartAccepteratRealistiskTidsbundetAnsvar

Uppföljning

Uppföljningen sker endast inom den biståndsbedömda sysselsättningen två gånger per år. Då går du tillsammans med kontaktperson igenom vad som står i genomförandeplanen. Vi använder oss av MUS, MålUppfyllelseSkala. Tillsammans med din kontaktperson mäter du något specifikt över tid som du vill utveckla och uppnå.

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments