Visar alla blogginlägg från: augusti 2015


Veckomöte den 26 augusti

Postad av: Mats Engström,

Flytten till Göta Ark

Flytten blir inte av under 2015, oklart med ny planering. Detta är ett beslut av den nya stadsdelsdirektören Margareta Östrand.

Vi blir därför kvar på Aktivitetshuset ett tag till. Vi vet inte så mycket mer i dagsläget. Flytt till ny lokal kommer att ske så småningom, men vi vet bara inte när.

Den generella ombyggnaden på Göta Ark kommer starta tidigast under våren 2016.

 

Trådlösa nätverket

Fråga Mats om lösen. Lämna namn o personnummer till honom på en lapp. Varje brukare är själv ansvarig för vilka sidor hen besöker. Porr-sidor är inte tillåtna att besöka, till exempel.

 

Kräftskiva

Kräftskivan kommer ske den 2 september kl. 16.30. Anmäl så snart som möjligt. Det kostar 50 kr. En inbjudan finns på anslagstavlan med mer information. Betala till tillgänglig personal. Vill Ni hjälpa till så prata med någon av dem som jobbar den 2 september på kvällen: Emil, Katarina eller Ralph.

 

Kulturkväll

Kulturkväll blir på onsdagar mellan 16.00-19.00. Ralph, Maria, Katarina och Emil jobbar dessa onsdagkvällar.

 

Studiecirklar

Under hösten 2015 kommer vi inte att erbjuda några studiecirklar som bekostas av Aktivitetshuset. Anledningen är att vi gör satsningen med hälsosam livsstil med egna medarbetare. Hälsosam livsstil innebär bland annat fysisk motion, mentalträning, kost- och näringslära (mat). De som har biståndsbedömda studiecirkelpass kommer erbjudas andra pass eller likande pass.

 

Qigong          Få deltagare så den avslutades redan i början av våren 2015.

Yoga             För få/oregelbundna deltagare, vi kommer inte erbjuda detta i hälsodelen heller. Dock kommer vi under senare av hösten erbjuda mindfulness. Det finns flera som anordnar Yoga.

Sömnad        De som gått sömnad ska erbjudas plats på den vanliga textilen/screentrycket.

Möbler         Denna verksamhet flyttas över till MakeReMake i egen verksamhet och vi skapar ett samarbete med Återvinnarna.

Målning        Denna verksamhet kommer vi ha i egen verksamhet, så de som gått målning/skapande kan färdigställa sina målningar.

Gitarr           Kommer Aktivitetshuset inte att erbjuda. Det finns möjlighet att låna rummet för de som är intresserade och göra en kamratcirkel.

 

Om deltagare vill anordna studiecirklar med ett studieförbund är de välkomna att göra det.

Lokal finns att låna under dagtid och när huset är bemannat. Dock får deltagarna själva stå för

studiecirkelledare och material.

 

Lill från Studieförbundet vuxenskolan informerar om hur man startar en kamratcirkel.

 

Kamratcirklar

Kamratcirklar är det ingen skillnad för. De är välkomna att låna rum på huset, om ordinär

verksamhet inte behöver rummet. Kolla på schemat att det inte är bokat. Bokningsbart schema

via internet kommer att anordnas inom snar framtid.

 

Fredagsfika

Kommer att fortsätta som vanligt under hösten. Det ä nu inlagt i schemat för öppen

verksamhet på fredagar kl. 13.00-14.30 (ca).

 

Nya målgrupper

”Nya” målgrupper kommer fortsätta komma under hösten, med olika intervaller. Det har

redan påbörjats ett implementeringsarbete. Det rör sig om cirka 10-15 fysiska personer som

kommer komma till verksamheten framöver, cirka 2-3 personer i månaden.

Veckomöten byter namn till ”Veckoinformation”

Kommer ske på onsdagar kl. 12.45–13.00. Det kommer vara en medarbetare som leder

mötet. Använd förslagslådan för att få med punkter.

Höstensschema

Höstens schema finns uppsatt. Ledarna för de kamratcirklar som finns kan meddela Mats

så skriver han in berörda cirklar i schemat för den öppna verksamheten.

Mats gick igenom schemat under veckomötet med samtliga närvarande.

Fredagsfikat finns nu också inskrivet på höstschemat.

Arbetsgrupper inför framtiden

Mer information om dessa grupper kommer att komma när det blir aktuellt.

Personal på Aktivitetshuset hösten 2015

Ledning

Mats Engström är chef till och med den 30 september. Kjell ansvarar från och med den 1 oktober för samverkan, inflytande och administration, samt personalfrågor.

Stöd- och rehabiliteringsgruppen

Elisabeth Arnet, projektledare för implementeringen av de nya målgrupperna. Elisabeth ansvarar för nybesök och receptionen.

Jobbar måndag-fredag.

Maria Smås, kurator med ansvar för den öppna verksamheten

Jobbar onsdagar tom 2/11. Då är Maria på AH heltid.

Katarina Dahlin, arbetsterapeut med ansvar för hälsa och unga vuxna

Jobbar måndags-fredag.

Jennie Hysing, nutrionist med ansvar för kost, näring och hälsa

Jobbar måndag-fredag.

Inger-Marie Schyman, rökavvänjare, ansvarar för rökavvänjningsprogrammet

Jobbar på AH på onsdagar. (boka in tid hos henne)

Rekrytering av en studie- och yrkesvägledare pågår. Beräknas att tillträda sin tjänst i december 2015. Kommer arbeta måndag-fredag. Intervjuer pågår löpande.

Arbetsinstruktörsgruppen

Ralph Eriksson, arbetsinstruktör med ansvar för verkstäderna snickeri, silver, transport och verkstad. Ralph ansvarar för brand- och skydd.

Jobbar måndag-fredag.

Andrea Petersen, arbetsinstruktör med ansvar för verkstäderna textil, screentryck, hälsoinsatser. Andrea ansvarar för bemötandefrågor.

Jobbar måndag-fredag.

Liisa Gunnstedt, arbetsinstruktör med ansvar för keramiken.

Jobbar måndag-torsdag, halvdagar, se schema.

Cecilia Johansson, arbetsinstruktör med ansvar för IT, städteamen, glasfusing och kortpaketeringen.

Emil Töyrä, kock/arbetsinstruktör med ansvar för kök och matsal.

Jobbar måndag till fredag. Jobbar till och med den 30 november 2015.

Rekrytering efter en ny kock sker under hösten 2015. Beräknas tillträda sin tjänst till årsskiftet.

Mats Nilsson, boendestödjare/arbetsinstruktör med ansvar för gympassen och bastun.

Jobbar endast tre halvdagar, se schema.

Agneta Sundström börjar den 21 september igen, efter sin tjänstledighet. Agneta är en extra resurs.

Karin Andersson är på AH två-tre halvdagar. Karin är en extra resurs.

Helna Holm, socialsekreterare kommer vara en extra resurs under ett par månader nu i samband med uppstart. Jobbar eftermiddagar.

Bitte Åkerström, receptionen. Hon jobbar förmiddagar.

 

Praktikanter

Nicklas Sjöberg, socionompraktikant/Socialhögskolan/Östersund, stannar hos oss hela höstterminen 2015. Handledare: Elisabeth Arnet.

 

Gruppträning/friskvård

Se schema och kom på den verksamhet som är öppen med personal.

 

Namnbrickor

All personal ska ha sina namnbrickor synliga.

 

Matkort

Undersöks fortfarande, för att hitta en lösning.

 

Synpunkter:

  • Önskan om att istället för att lämna in legitimation eller kort; borde det räcka med att man lämnar för- och efternamn. Så kommer att ske. Fråga IT-ansvarige Cecilia för mer info
  • Påpekande om risken att ”viktig kompetens” försvunnit i och med att studiecirkel-ledarna har slutat hos oss. Diskussion kring detta. (se Mats svar om möjlighet att starta egna Kamratcirklar samt ordna egna studiecirklar, men att deltagarna då får stå för kostnad för ledare o material själva).

Kategorier: Aktiviteter och scheman, Från dialogmöten, Från veckomöten, Utvecklingsinformation


Nya pass

Postad av: Mats Engström,

Hej,

Hoppas du haft en bra sommar och att du varit och besökt Aktivitetshuset under sommaren.

Glöm inte att anmäla dig till våra nya pass på Aktivitetshuset. Kontakta din stödperson för att undersöka om det finns plats på just den kursen du vill ha.

Hälsar,
Mats Engström

PS Den 24 augusti är jag tillbaka.

 

Kategorier: Aktiviteter och scheman, Utvecklingsinformation