Visar alla blogginlägg från: april 2015

Veckmötet den 29 april 2015

Postad av: Mats Engström,

 • Aktivitetshuset har stängt den 1 maj, då det är en röd dag.
 • Aktivitetshuset är stängt 14-15 maj, då det är Kristihimmelsfärds helgen
 • Det finns plats på Yogan på måndagar, anmäl er till Liza eller i receptionen.
 • Påminnelse: Alla privata saker ska tas hem innan fredagen den 29 maj. OBS! Alla skåp ska tömmas senast den 29 maj kl. 12.00. De skåp som inte är upplåsta och tömda kommer att öppnas av medarbetare på Aktivitetshuset. Liza ansvarar för att ta in nycklar som tillhör skåpen. Information kommer sättas upp vid alla skåpet och på anslagtavlan.
 • Aktivitetshuset kommer vara öppet hela sommaren. Torsdagarna kommer det ske en utflykt. Alla veckoscheman finns precis innan för entrédörren och på hemsidan. Använd gärna era mobiltelefoner för att ta en bild så har ni med er schemat i mobilen. Det kan bli ändringar vilka som har vilka pass under sommaren. Men passet kommer genomföras.
 • För att hitta klart till vårmarknaden den 27 maj, så finns det möjlighet att göra MakeRemake saker även andra dagar än fredagar. Kontakta medarbetare och berätta dina förslag.
 • Det kommer bli några ommöbleringar till på plan -1. Anledningen är att keramiken och textilen behöver mer utrymme. Datorverksamheten är tänkt att flytta upp till målarrummet. Datum för detta är oklart. Men ordningsställandet kommer ske innan midsommar.
 • Dialogmötet idag kl. 13.00 är inställt. Dialogmötet är den 6 maj istället. Vi kommer den 6 maj kl. 13.00 diskutera det nästan färdiga förslaget.
 • Sommarjobbande ungdomar. Aktivitetshuset kommer ta emot totalt sex ungdomar. Ungdomarna är mellan 16-19 år. De kommer främst fixa med lokalerna, ordna i receptionen med mera.
 • En deltagare informerar om teatern om trettondagsafton. Se anslag för mer information.
 • Kylskåps-schema – kommer sättas upp (Liza skriver ut ett) för rengöring av kylskåp. Sista fredagen varje månad.
 • Myror i receptionen – Anticimex kommer och ”utrotar” dom snarast, vi har ringt.

Kategori: Från veckomöten
Veckomöte den 22 april 2015

Postad av: Mats Engström,

 •         Aktivitetshuset har städdag fredagen den 5 juni.

 

 •         Alla privata saker ska tas hem innan fredagen den 29 maj. OBS! Alla skåp ska tömmas senast den 29 maj kl. 12.00. De skåp som inte är upplåsta och tömda kommer att öppnas av medarbetare på Aktivitetshuset. Liza ansvarar för att ta in nycklar som tillhör skåpen. Information kommer sättas upp vid alla skåpet och på anslagtavlan.

 

 •         Ett förslag att sänka mat- och kaffepriserna. Detta är inte aktuellt i dagsläget. From den 22 april kommer alla som köper mat från Aktivitetshuset få en kaffekupong. Denna lämnas till receptionen så får man en kopp kaffe till lunchen. Vi ber er alla som har kaffekuponger att hämta ut kaffet innan kl. 13.00.

 

 •         Påminnelse om MakeReMake på fredagarna – hela dagen.

 

 •         Upplysning från Aktivitetshusets vänner: Vännernas besök i Tekniska museet. Samling kl. 18.00, vid entrén. Se anslag på Aktivitetshuset.

 

 •         Upplysning: Stockholms kulturnatt är på lördagen den 25 april kl. 18.00 – 24.00.

 

 •         Agneta kommer vara borta från och med 8 maj och minst fyra månader framåt.

 

 •         Sussi går i pension (som alla tidigare vet). Sussi kommer arbeta sista dagen den 30 april. Från och med 4 maj kommer Liisa att ta över keramiken. De Sussi varit stödperson för har fått nya stödpersoner inom nuvarande arbetsgrupp. Vet du inte vem din stödperson är kontakta Sussi, så får du veta det.

 

 • ·        Aktivitetshusets vänner, ASTA m.fl. Klubbar/föreningar har fått varsitt postfack som står ovanpå tidningshyllan i matsalen. Där kan man lägga lappar till dessa. Personalen på Aktivitetshuset kommer även lägga inkommande post där.

 

 •         Deltagare informerar om socialförsäkringsutredningen. Se anslag på Aktivitetshuset.

 

 •         Deltagare frågar om sommarutflykten. Det kommer komma upp en inbjudan på Aktivitetshusets anslagstavla. Vidare kommer planering sker närmare. En buss är beställd.

 

 • ·        Deltagare frågar om att köpa ut/få datorerna som blir över när Aktivitetshuset får nya. Mats säger att vi måste avvakta till de nya kommer och sedan ska hårddiskarna tas bort från datorerna.

 

 •         Om några han några fler synpunkter gällande framtidens sysselsättning ska detta meddelas senast 28 april kl. 12.00 till Mats.

 

 •         Nyckelviksskolan: Se anslag på anslagstavlan på Aktivitetshuset. Lunch börjar på Aktivitetshuset.

 

 •         Studiecirklar är som vanligt imorgon då personalen är på konferens hela dagen. Se anslag på anslagstavlan på Aktivitetshuset.

Kategori: Från veckomöten


Veckomötet 15 april

Postad av: Mats Engström,

Mats informerar kort om utkastet som förvaltningen skrivit om
framtidens sysselsättning. Utkastet finns på
aktivitetshuset.stockholm.se/samrad. Det finns även 40 kopior på
Aktivitetshuset. Ett extra samrådsmöte är insatt för deltagare på
Aktivitetshuset den 21 april 10.30-12.00.

Städningen på huset är dålig tycker flera deltagare. Mats sägeratt vi har en städfirma inne tisdagar som tar toaletter och på fredagar städfirman toaletterna och resterna av golvytor.

Det är viktigt att deltagarna:

- Säger till omgående när det är smutsigt/inte städat.

- Tar på sina koppar och saker från gemensamma utrymmen

- Lägger tidningar i tidningshållarna

-  När man använder mikrovågsugnen så
torkar man ur den efter användnin

En deltagare informerar om vårbudgeten. Se anslag på Aktivitetshuset.

Kategori: Från veckomötenUtkast om framtidens Aktivitetshuset

Postad av: Mats Engström,

Hej,
Här finns ett utkast som är korrigerat sedan samrådsmötena den 13 april och 14 april.

OBS!
Detta är ett första utkast. Detta är ett levande dokument och kommer att
granskas av flera personer. Detta är inte det förslag som kommer lämnas till
stadsdelsnämnden den 11 juni. Förslaget som lämnas till stadsdelsnämnden ska vara klart i mitten av maj.

Tryck här för att ta del av utkastet: Utkast till svar om sysselsättningsverksamheten på Södermalm 2015
Om du har frågor eller synpunkter skicka ett e-postmeddelande till mats.engstrom@stockholm.se senast den 21 april kl. 16.00.

Vänliga hälsningar,
Styrgruppen för arbetet om Aktivitetshuset
Mats Engström, Victoria Callenmark, Louice Lundin och Kjell Skaraas

Kategori: Utvecklingsinformation


Samrådsmöte idag 13/4 och imorgon 14/4

Postad av: Mats Engström,

Hej,

Idag och imorgon är det samrådsmöte om framtidens sysselsättning på Södermalm.
Plats är Medborgarplatsen 25, Göta Ark-huset. Åk upp till plan 7. Där kommer en medarbetare hämta alla kl 10.30.

Välkommen även om du inte anmält dig!

Hälsar,
Mats, Victoria, Kjell och Louice

Kategorier: Från dialogmöten, UtvecklingsinformationVeckomöte den 8 april

Postad av: Mats Engström,

Mats informerar om att ett kort ärende går till stadsdelsnämnden den 23 april om Aktivitetshuset. Det stora ärendet går till stadsdelsnämnden den 11 juni.

Flytten är framflyttat till efter årsskiftet. Vi kan under komma månader göra mindre inköp för att verksamheten ska utvecklas och fortsätta i befintliga lokaler.

Ekonomin för verksamheten är att vi beräknar ett nollresultat till årsskiftet.

Aktivitetshuset kommer ha öppet hela sommaren. Minst två medarbetare finns i tjänst hela sommaren. Två-tre veckor kommer det finnas en vikarie med en ordinarie medarbetare.

Vännernas aktiviteter: Se anslagstavlan.

En deltagare tackar för påskkortet.

Deltagarna har ett önskemål att vårmarknaden blir från kl. 13.00 till 18.00.

Hälsar,
Mats

Kategori: Från veckomöten