Visar alla blogginlägg från: mars 2015

Veckomöte den 25 mars 2015

Postad av: Mats Engström,

 • Torsdagen den 26 april är Abe på plats. Studiecirklarna är som vanligt.
 • Ommöbleringen är klar. Nu kommer rummen att fixas allt eftersom.
 • Selecta kaffemaskin kommer den 7 april (beräknat datum).
 • Sista dagen idag att anmäla och betala till påsklunchen den 1 april.
 • Ingen lunch måndagen den 30 mars. Förberedelser sker inför påsklunchen.
 • Datorerna på entréplanet fungerar nu som de ska.
 • Klagomål eller synpunkter på arbetsmiljön ska vara inne till Mats eller Ralph senast 15 april.
 • Vännerna informerade om olika Aktiviteter. Se anlag på Aktivitetshuset för mer information.
 • Frågan om det finns någon olycksfallsförsäkring när deltagare är med i verksamheten.
  Mats svarar att det finns en ansvarsförsäkring och kollektiv olycksfallsförsäkring. Se bifogande information här: Kollektiv+olyckfallsförsäkring+försäkringsbrev+140701

 

Kategori: Från veckomöten


Återkoppling av Workshopsen 11 och 19 mars

Postad av: Mats Engström,

Hej, här finns en sammanfattning av delar som framkommit under workshopen
den 11 mars och 19 mars 2015. Sammanställning i helhet finns att läsa här: Workshop den 11 och 19 mars 2015

 

Sammanställning av workshop den 11 mars och 19 mars

 

Praktik, arbete och
studier

Det behövs en bra och utvecklande verksamhet för personer
som vill komma vidare till att studera, arbeta eller praktisera utifrån en
individuell plan. Åldern ska inte vara avgörande och/eller att man har
ersättning från t.ex. Försäkringskassan. I denna del bör det också finnas någon
som kan och vet mer om Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens reger om
olika anställningsformer.

 

Dagsysselsättning

Det är viktigt att ha en bra bas t.ex. verkstäder i form av snickeri,
silver, textil, keramik och IT. Alla från 18 år och uppåt ska vara välkomna.
Använda deltagarna mer i dagsysselsättningen, t.ex. unga vuxna underviser i
IT-kunskap. Hälsan är också viktigt, här behövs det mer kring kost, motion och dygnsrytm.

 

Öppen sysselsättning

I den öppna sysselsättningen handlar det mycket om att ha en
social samvaro tillsammans med andra i olika grupper. Det kan t.ex. vara
studiecirklar, hälsoarbete och bra IT-miljö. På kvällar och helger borde det
t.ex. finnas en filmklubb, matlagningsgrupp och olika arrangemang som t.ex.
påsklunch, marknad, öka självständigheten i mer vanliga vardagsfrågor som t.ex.
Sociala medier, social rådgivning med mera.

 

Delaktighet

Deltagarna vill kunna få information, ge synpunkter och
idéer om verksamheten på flera sätt. Information via nätet, anslagstavlor,
muntlig information, möten på bestämda tider. Förslagslåda och workshops.

 

Öppettider

Öppettiderna behöver vara som samhället i övrigt. Dagtid,
kvällstid och en del helger. Det kan vara olika personer/föreningar som
bemannar verksamheten.

 

Övrigt

Medarbetare som inte är fullt på plats. Planeringen av
passen behöver bli bättre så man kan utvecklas och komma vidare.
Biståndsbedömningen behöver minskas ned så det inte är så många frågor som ska
besvaras.

 

TACK!

Vi tackar alla som tagit sig tid för att vara med på
workshopsen! Det är och varit guld värt för oss på Aktivitetshuset!

Med vänlig hälsning,
Mats Engström, Aktivitetshusets chef

Kategori: Utvecklingsinformation
Veckomöte den 11 mars 2015

Postad av: Mats Engström,

Böcker

Ni som har hårdpapp t.ex. cornflakes kan ta med dessa. De
kommer användas till att göra anteckningsblock av återvunnet papper och de
böcker som skulle slängas.

Workshop

En workshop har genomförts. Det var mycket givande. Mats
säger att det finns plats till nästa workshop. Anmälan sker direkt till Mats.

MakeReMake

Alla är välkomna på fredagar att vara med och tillverka
saker till vårmarknaden den 27 maj. Alla som hjälper till får lunch.

Torsdag 12 mars

Torsdagen den 12 mars är inte ordinarie medarbetare på
plats. Det finns vikarie på plats.

Selecta kaffemaskin

Kommer komma under mars månad. Kaffet kommer kosta fem
kronor. Oklart om det går att lösa med mat och kaffe i samma pris. Mats ska
återkomma.

Vi finns – dockutsättningen

Alla som vill är välkomna att följa med på dockutställningen
av dockorna som gjordes av Aktivitetshusets deltagare. Lisa samlar ihop alla
som vill på Aktivitetshuset och går den 19 mars kl. 14.15 till Göta Ark.

Fredagsfika

Fredagsfika kostar 20 kr. Vill man endast ha kaffe är det 5
kr eller endast kakan är det 15 kr.

Budget

Mats informerar att vi har ett litet underskott. Men inga
nya åtgärder behövs i dagsläget.

Maten på det nya stället

Det kommer att serveras mat på det nya stället. Önskemål
från deltagarna är att maten och kaffet ska vara kostnadsfritt och ingå i
verksamheten. Mats tar med frågan i skrivelsen till nämnden. Som princip ska
alla betala den faktiska kostnaden som t.ex. äldreomsorgens dagverksamhet. De
betalar ca 50 kr per dag då ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Hälsar,
Mats

Kategori: Från veckomöten
Individuella samtal med Aktivitetshusets chef

Postad av: Mats Engström,

Hej!

Nu erbjuder jag alla som vill ha enskilda samtal. Varje tillfälle är 15 minuter och du fyller själv innehållet. Vi kommer vara på Aktivitetshuset.
Du skriver upp ditt namn på bokningslistan som finns utanför receptionen. De aktuella dagarna är:

Tisdagen den 10 mars förmiddagen
Fredagen den 13 mars förmiddagen
Onsdagen den 18 mars förmiddagen

Välkommen!

Mats Engström

Kategori: Utvecklingsinformation