Visar alla blogginlägg från: februari 2015

Nya informationsfoldrar och schema from 1 mars 2015

Postad av: Mats Engström,

Hej,

Aktivitetshuset har uppdaterat sina informationsfoldrar, sitt schema som gäller från och med 1 mars och självkostnadspriserna. Informationen finns under respektive informationssida men finns även en sammanställning här.

Scheman

 

Informationsfoldrar

 

 

Kategorier: Aktiviteter och scheman, Övrigt


Minnesanteckningar från veckomötet den 25 februari 2015

Postad av: Mats Engström,

Lokaler

Inget nytt om lokalerna.

Torsdagar

En påminnelse om studiecirklarna på torsdagarna. Viktigt att man kommer.

Tack för uppvaktning

Mats tackar för uppvaktningen på alla hjärtans dag.

Nytt schema

Nytt schema kommer finnas på anslagstavlorna på torsdags eftermiddag. Det är små förändringar. Nya pass är MakeReMake och självständighetspass.

Verksamhetsberättelsen 2014

Verksamhetsberättelsen för 2014 finns några exemplar som får cirkulerar runt.

Förkylningstider

Tänk på att stanna hemma om man känner sig sjuk eller är sjuk.

 

Hälsar,
Mats

 

Kategori: Från veckomötenVeckomöte den 18 februari 2015

Postad av: Mats Engström,

Veckomöte den 18 februari 2015

En medarbetare som varit sjuk kommer tillbaka den 20 februari.

Inget nytt om lokalen.

Små förändringar i schemat, börjar gälla 1 mars. Anslag finns på måndag 23 februari på hemsidan och anslagstavlan.

Nya priser för egna avgifter för kaffe, lunch och matriael med mera. Anslag finns på måndag 23 februari på hemsidan och anslagstavlan.

Information om torsdag 19 februari.

-        Abe är här imorgon.
-        Cirklar är som vanligt på förmiddagen
-        Information om work shop och samrådsmöten. Se anslag.

Aktivitetshuset vänner har skapat en blogg: vannernah.bloggo.nu

Kategori: Från veckomötenVeckomöte den 11 februari

Postad av: Mats Engström,

Veckomöte den 11 februari

Lokaler

Inget nytt ännu. Mats återkommer.

Utställning på Göta Ark

Dockorna ställs ut så snart som möjligt på plan 8 på Göta Ark.

Torsdagen den 12 februari

Påminnelsen om att anmäla sig till cirklarna. Silversmide kommer att genomföras enligt önskemål med vikarie.

Workshops och samrådsmöten

Alla biståndsbedömda kommer få en inbjudan till dessa. Mer information se anslag vid receptionen.

Ommöblering på entréplan

 • Samtalsrummet på entréplan flyttar till Liza och
  Rikard.
 • Biblioteket rensas ut och flyttar till – oklart.
  Deltagares förslag är utanför hissen på plan -1 (datorsalen)
 • Kortgruppen flyttar till målarverkstaden.
 • Datorerna flyttar in i omklädningsrummet.
 • Återanvändning flyttar till telefonkiosken.
  Telefonkiosken rivs. Postfacken flyttar till korridoren vid unga vuxna.
  Aktivitetshusets vänner, ASTA, Mansklubben och Studieförbundet vuxenskolan får
  varsitt postfack i receptionen under disken.
 • Personalomklädningsrummet flyttar till hallen
  vid personaltoaletten (det är endast en-två personer som byter om idag).
 • Rikard och Liza flyttar in till samtalsrummet.
 • Medarbetarna får gemensamt utrymme i korridor
  och unga vuxnas/personalmötesrummet.
 • Unga vuxna flyttar till biblioteket. Unga vuxnas
  toalett flyttar till omklädningsrummet.

Återhämtningsstolen

Alla som använder stolen måste göra så att stolen går upp i normalt läge efter användning. Tryck bara på Stopp. Då ställer sig stolen i
normalt läge. Kom när du bokat tid, annars stryk dig. När du är klar så låt dörren vara öppen, så nästa person vet att det är ledig.

Andra aktiviteter

Se anslagstavlorna för teater och Aktivitetshusets vänners verksamhet.

Hälsar,
Mats

Kategori: Från veckomöten
Verksamhetsplan och kvalitetsgaranti 2015

Postad av: Mats Engström,

Hej!

Nu är verksamhetsplanen och kvalitetsgaranti är skrivna för 2015. Om du har synpunkter eller frågor så går det bra att kontakta Mats Engström, mats.engstrom@stockholm.se eller 08-508 12 131.

Jag vill tacka alla deltagare, medarbetare och andra som varit med i arbetet. Många bra och kloka synpunkter har kommit fram. Det finns dock lite tid kvar att korrigera.

Verksamhetsplan Aktivitetshuset 2015

Kvalitetsgarantier Aktivitetshuset

Kategori: Utvecklingsinformation