Visar alla blogginlägg från: januari 2015

Veckomöte, 28 januari 2015

Postad av: Mats Engström,

Anslagstavlan vid ytterdörren – sitter möteslappar, protokoll, allmän info om Husets framtid/utveckling o liknande.

Återhämtningsstolen – på plats från och med den 28 januari 13.00. Tänk på att ligga på rygg, inte på mage. Olika program; mjukt/hårt. Instruktionsbok medföljer. Dörren går att låsa. 15-20 minuters program. Boka på dörren. Max ett pass per dag.

Dialogmöten – istället för tidigare Inflytandemöten. Fokusera på framtiden, utvecklingsprocessen för Huset, personalens olika uppdrag; till exempel Liza har hand om Receptionen/Rutiner/Cirklar och Ralph har hand om Bevarandefunktionen. Se anslag i hallen.

Studiebesök under våren – se lista på dörren. Brukare kan även följa med. Vi besöker då olika verksamheter för att få nya idéer och förslag.

Torsdagar – varje förmiddag kommer en boendestödjare, Abbe, vara i receptionen/på Huset för mottagande av besökare. Cirklar finns att gå. Se anslag i hallen/receptionen.

En gång i månaden är personalen borta hela dagen – se anslag om detta samt datum i hallen. Då finns cirklar att gå även på eftermiddagarna. Alla får gå. Skriv upp Er på listan i receptionen. IT-cirkel o Litteratur-cirkel.

Hemsidan/Blogg är uppe. Gamla hemsidan ligger nere. Informationen dock överflyttad till nya hemsidan. Ny info finns att läsa. Uppdateras varje vecka av vår chef. Prata med Mats om Ni vill ha med något på hemsidan. Vi kommer uppdatera om eventuell stängning av Huset och liknande. Men vi försöker att inte stänga Huset, utan ta in vikarier då ordinarie personal är borta. Även öppet-tiderna för Huset finns på nya hemsidan.

En medarbetare – är tillsvidare sjukskriven på obestämd tid. Vikarie ordnas för honom under tiden.

Ny Patientlag – sitter på anslagstavlan i hallen.

En deltagare tog upp utflykt till Hammarby Hockey-match. Se mer info under Vännernas info på deras anslagstavla i hallen. / Vid tangenterna: LIZA

Kategori: Från veckomöten

Sammanfattande information sedan november 2014

Postad av: Mats Engström,

Hej,

Detta inlägg är sammanfattande information vad som hänt sedan november 2014.

 Medarbetare
Joakim har slutat sin anställning den 31 december 2014.
Maria kommer vara tjänsteledig from 1 januari tom 30 juni 2015.
Beslut om att dra ner 0,5 tjänster har fattas utifrån det ekonomiska läget som Aktivitetshuset befinner.

Lokal
I dagsläget finns det ett förslag kvar om lokal. Förslaget är Göta Ark-huset på Medborgarplatsen. Flytt kommer ske tidigast i början av september. Lokalplanerarna arbetar för fullt med ett tidschema och hur vi ska göra medarbetare och deltagare delaktiga i utformningen. Medarbetarna har utifrån önskemålen från deltagare skrivit en kravspecifikation som lämnats över.

Veckomöten
Veckomöten sker på onsdagar kl. 12.30 – 13.00.

 

Inflytandemöten (byter namn till dialogmöten)
Dialogmöten sker en gång i månaden kl. 13.00 – 14.30 följande datum:

Onsdagen den 28 januari
Onsdagen den 25 februari
Onsdagen den 25 mars
Onsdagen den 29 april
Onsdagen den 27 maj
Onsdagen den 17 juni
Onsdagen den 26 augusti
Onsdagen den 30 september
Onsdagen den 28 oktober
Onsdagen den 25 november
Onsdagen den 23 december

Utvecklingsprocessen
Mats Engström chef för Aktivitetshuset leder utvecklingsprocessen tillsammans med medarbetarna. På Aktivitetshuset finns det en anslagstavla vid entrédörren. Där sätts alla mötesprotokoll, inbjudningar mm om utvecklingsprocessen upp. Information läggs även ut på bloggen: aktivitetshuset.stockholm.se

Varje medarbetare har fått ett särskilt uppdrag som de ansvarar för. Alla medarbetare har i uppdrag att ta fram ett förslag inom området tillsammans med er deltagare, beställarna, brukar- och intresseorganisationer. Frågeställningarna är dessa för alla medarbetare (tänk på att de kan förändras över tid). Dessa frågeställningar är:

Uppdrag: Studiebesök

Erbjud några deltagare från Aktivitetshuset att medverka på studiebesöket.  

a)      Beskrivning av verksamheten och organisationen

b)      Hur arbetar verksamheten, några metoder?

c)      Populära kurser?

d)      Deltagarnas delaktighet – hur?

e)      Samarbeta med andra aktörer, vilka?

f)       Ta gärna med skriftlig information.

 

Uppdrag: Ansvarsområde

Du ansvarar för att samarbeta med beställare och andra utförare för att få in information. Deltagarna som berörs av ditt ansvarasområde ska vara med i diskussionerna. Du sammanställer sedan ett förslag inom ditt ansvarasområde. Har du fler så blir det en sammanställning per område. Du ska till diskussionstillfället ha ett bra underlag så hela arbetsgrupen kan diskutera frågorna.

Detta ska du svara på:

a)      Målgruppsbeskrivning?

b)      Målgruppens behov?

c)      Vilken typ av sysselsättning/aktivitet/cirkel/öppen verksamhet behövs för att ge målgruppen stöd i sina behov?’

d)      Varför ska vi bedriva denna typ av sysselsättning/aktivitet/cirkel/öppen verksamhet? Finns det beprövad erfarenhet, brukarenkäter eller vetenskapliga rön?

e)      Samarbete med andra aktörer internt och extern

f)       Hur ska brukardelaktigheten kunna stärkas?

g)      Vad behöver vi för fysisk utrusning?

h)      Hur många kvadratmeter lokal behövs?

i)        Hur löser man bemanningen?

j)        Övrigt som är av vikt?

 

Uppdrag: Gemensam

Detta uppdrag är ett gemensamt uppdrag. Svara på nedanståendefrågor utifrån ditt ansvarasområde. Vad det gäller brukar- och intresseorganisationer är det bra om du säger till Ralph eller Sussi innan, så de har möjlighet att ta in information och ta kontakt med organisationen.

a)      Vilka rutiner behövs det, vad finns och vad behöver uppdateras?

b)      Vilka typer av metoder/arbetssätt behöver vi ha gemensamt: till exempel bemötande fråga, MI, MUS etc.

c)      Vilka brukar- och intresseorganisationer kan vi samarbeta med? Och är de villiga att samarbeta med oss?

d)      Vad ska Aktivitetshuset framtida namn?

Medarbetarnas ansvarsområden

Katarina Dahlin

 • Unga vuxna
 • Hälsoarbetet
 • Studiebesök
Ralph Eriksson

 • Bevara funktionen
 • Brukar- och intresseorganisationer
 • Studiebesök
Andrea Petersen

 • Utveckla funktionen
 • Metoder/Arbetssätt
 • Studiebesök
Sussi Karlsson

 • Äldreomsorgen
 • Brukar- och intresseorganisationer
 • Studiebesök 
Liza Arnet

 • Studiecirklar
 • Reception
 • Praktikanter
 • Rutiner
 • Studiebesök
Rikard Hestell

 • Matsal
 • Café
 • Social samvaro – aktiviteter
 • Rutiner
 • Studiebesök
Mats Engström

 • Brukarinflytande/information
 • Beställar- och utförchefer
 • Bemanningen av verksamheten
 • Studiebesök
 • Sammanställer och presenterar förslag

 

Torsdagarna
Varje torsdags förmiddag kommer alla medarbetare vara borta. En vaktmästare tillsammans med studiecirkelledare håller Aktivitetshuset öppet. Följande torsdagar kommer det vara planeringsdagar för medarbetarna. Förmiddagen 09.00 – 12.00 erbjuder Aktivitetshuset möbelrenovering och klädsömnad. Eftermiddagen kl. 13.00 – 16.00 erbjuds det IT-kurs och litteraturkurs. Anmäl dig i receptionen. Följande torsdagar finns det inga ordinarie medarbetar epå Aktivitethuset:

För mer information
Om du vill veta mer kontakta Mats Engström 08-508 12 131 eller mats.engstrom@stockholm.se.

Kategori: Utvecklingsinformation


Information om veckomöte och dialogmöte

Postad av: Mats Engström,

INFORMATION OM VECKOMÖTEN

Veckomöten sker på onsdagar kl. 12.30 – 13.00. Fokus ligger på enklare frågeställningar, information och synpunkter. Varje deltagare kan ta upp en punkt. Punkten bör vara antecknad på listan innanför entrédörren. Veckomöten är kl. 12.30 – 13.00 alla onsdagar som aktivitetshuset är öppet med uppehåll from 21 juni tom 16 augusti.

INFORMATION OM DIALOGMÖTEN TIDIAGARE INFLYTANDEMÖTEN

Inflytandemöte byter namn till dialogmöte med fokus på nuvarande verksamhet, lokal och framtidens verksamhet och lokal. Dialogmötet kommer att ledas av Aktivitetshusets chef. Dagordningen för dialogmöten är alltid densamma, se anslag på anslagstavlan på Aktivitetshuset. Tillsammans så skapar vi frågeställningar.

Dialogmöten är kl. 13.00 – 14.30 följande datum:
 Onsdagen den 28 januari
Onsdagen den 25 februari
Onsdagen den 25 mars
Onsdagen den 29 april
Onsdagen den 27 maj
Onsdagen den 17 juni
Onsdagen den 26 augusti
Onsdagen den 30 september
Onsdagen den 28 oktober
Onsdagen den 25 november
Onsdagen den 23 december

Välkommen!

Mats Engström, 08-508 12 131  eller mats.engstrom@stockholm.se

Kategorier: Från dialogmöten, Från veckomöten


Veckomötet den 21 januari

Postad av: Mats Engström,

Här kommer punkterna från veckomötet den 21 januari. Ett 30-tal deltagare och medarbetare deltog.

Ordförande: Mats E
Sekreterare: Liza A

 • Födelsedagar, när någon fyller jämt 30, 40, 50, osv år,
  firas det den sista fredagen varje månad. Det är dock frivilligt. Prata med personal
  (Rikard) om Ni vet någon som vill firas.
 • Vi bjuder födelsedagsbarnet på tårta o övrig fika, men andra
  besökare/deltagare betalar som vanligt själva (undantag de som städat).
 • Varje fredag efter 16.00 städas Huset av städpersonal (golv,
  ytor, toaletter…). Dom städar även toaletter o tömmer papperskorgar en extra
  omgång på tisdagar efter 16.00. Deras uppdrag är nytt, så om Ni upptäcker något
  som städarna kan tänkas ha missat; prata med personal kring detta.
 • Deltagare får gärna hjälpa till att plocka undan på borden
  inför helgen. Då torkas borden av bättre av städpersonalen. Ta dock inte och
  ställ upp stolarna på borden. Behövs inte.¨
 • På fredagsstädningen kan vi alla hjälpas åt att plocka undan
  prylar, speciellt på bord och bänkar, vattna blommor…. Fler förslag på
  uppgifter??
 • Gällande framtida
  TORSDAGAR – se anslag runt om i Huset!!
  Personalen kommer att vara borta på möten uppe på Göta Ark
  samtliga torsdagar (förmiddagar) framöver. En gång i månaden är personalen
  borta hela torsdagen för kompletterande Planeringsdag (22 jan, 12 feb, 12 mars,
  23 april, 21 maj, 18 juni). Dessa torsdagar (en gång i månaden) finns två
  cirklar att gå på under eftermiddagen:
  IT-kurs med Eva
  samt Litteraturcirkel med Astrid.
  Kl 13-16.
 • Cirklarna på torsdags-förmiddagarna är till för deltagare
  som är inskrivna. Prata med personal om du vill delta.
 • Samma sak gäller lördagar då vi har Målarcirkel på Huset
  10-13 (endast för dom som är inskrivna). Finns dock platser kvar. Prata med
  Liza.
 • Det kommer finnas en Boendestödjare/vaktmästare på Huset
  under de torsdagar personalen är borta på Göta Ark, mellan 09.00-16.00.
 • Varje onsdag –
  VECKOMÖTE – med Mats kl.12.30
 • Onsdagen den 28 januari kommer det vara ett DIALOGMÖTE med
  deltagare/besökare mellan 13.00 till cirka 14.30.
 • Ett återhämtningsrum görs i ordning i Mats ”gamla”
  arbetsrum. Där kommer vi ställa in en så kallad Återhämtningsstol nästa onsdag. Samma dag kommer en expert på
  stolen hålla en liten info-föreläsning; om stolen och hur den kan användas.
  Detta för samtliga deltagare. En session varar i 30 minuter, varav 15 minuter
  av denna tid är massage. Hörlurar kommer med, med olika bakgrundsmusik.
 • Den 2 april skall förslaget om Aktivitetshusets verksamhet,
  förslag på lokal, utveckling, osv… vara klar för att lämnas in till nämnden.
  Nämnden fattar sedan beslut om Husets framtid den 23 april. Detta datum skall
  ett färdigt förslag klubbas igenom på Nämndmötet kl 18.00 om allt löper på som
  planerat.
 • Flytten kommer förhoppningsvis ske i augusti-september i år.
 • Det finns gympasal samt samtalsrum i Göta Ark, som framtida
  brukare/deltagare kan nyttja i form av pass/cirklar. Dock är det flera som
  använder gympasalen och så den behöver bokas i förväg.
 • Den 29 januari kommer arkitekter hit till Huset för att se
  på våra lokaler. Detta för att kunna planera de nya lokalerna på bästa möjliga
  sätt.
 • I april kommer SAMRÅDSMÖTEN
  att hållas på Huset för deltagare, anhöriga, intresseorganisationer med
  flera. Vi kommer att få reda på datumen för dessa möten i god tid innan./.

Vid tangenterna:                 Elisabeth Arnet, 21 jan 2015

………………………………………………………………………………….

Kategori: Från veckomöten


Bloggen är i gång

Postad av: Mats Engström,

Nu är Aktivitetshuset utvecklingsblogg igång. Här kommer du kunna se vad som händer på Aktivitetshuset och vad som redan hänt. Vi kommer också lägga ut information från olika veckomöten, dialogmöten och andra anslag som också finns på Aktivitetshusets anslagstavla. Vill du lägga in något här, så kontaktar du Mats via e-post mats.engstrom@stockholm.se.

Mycket nöje!

Aktivitetshuset

Kategori: Övrigt